O nama

Mixeta je novinarsko – umjetnički projekt koji djeluje u sklopu udruge Mixeta Media i istoimenog glazbenog portala na web adresi mixeta.net.

 

Projekt je nastao 10. siječnja 2013. godine, idejni začetnik portala je Matej Lazić Švogor, a s njime su ga pokrenuli studenti Medijske kulture te Kulturalnog menadžmenta Odjela za kulturologiju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Promocija i pisanje o glazbi i ostalim oblicima umjetnosti, implementiranje novinarstva u umjetnost, praćenje kulture na ovim područjima te kontinuirano razvijanje kulturne scene i kulturne svijesti temeljni su čimbenici po kojima se projekt vodi.

Mixeta je, između ostalog, mjesto na kojemu mladi, neafirmirani novinari imaju prililku pisati o umjetnosti te na taj način proći osnovnu novinarsku praksu. Također, Mixeta, konstantno i aktivno promovira mlade glazbenike te glazbeno stvaralaštvo svih oblika putem razgovora s umjetnicima, reportažama s glazbenih događaja, recenzijama glazbenih izdanja te praćenjem aktualnosti u svijetu glazbe i filma.

Za sve upite, poslovne suradnje i slanje newslettera javite nam se na službeni mail: mixeta.media@gmail.com ili mixeta@net.hr

Udruga Mixeta Media

Udruga Mixeta Media djeluje kao samostalna, neprofitna, nevladina udruga osoba od 2016. godine, koja je dio kulturne i umjetničke scene u Hrvatskoj i šire te njihovih suradnika te osoba koje su profesionalno i moralno ujedinjene istim ciljevima i zadatcima, potiče i pruža pomoć svojim članovima, promovira glazbenu umjetnost te ostale umjetnosti subkulturnih vrijednosti na području Republike Hrvatske te potiče samosvijest i društvenu, kulturnu i ostalu afirmaciju.

 

OIB:  89238945411

ŽIRO-RAČUN: HR08 2330 0031 1855 5266 8

KONTAKT: mixeta.media@gmail.com

Predsjednik Udruge:

Marko Kaselj

Potpredsjednik Udruge:

Bruno Koić

Tajnik Udruge:

Mislav Bartoš

 

 

 


 

Mixeta Impressum:

Glavni urednici:

Marko Kaselj

Bruno Koić

Redakcija:

Mislav Bartoš

Marko Leskovar

Valentina Stantić

Tehničko osoblje:

Web – Chempo

Grafički dizajn – Roberto Vukomanović, Hrvoje Verić

Video montaža – Phantography, Luka Antunac

Novinari suradnici:

Nina Baljak, Matko Barišić, Domagoj Bešlić, Ana Čelar, Stella Ćaleta, Alma Drnovac, Srđan Grković, Nejra Hodžić, Martina Huzanić, Tena Sabo, Luka Starčević, Saša Stojanović, Toni Šafer, Tea Tadić, Matej Vidranski, Milan Domagoj Vukšić

Fotografi suradnici:

Vedrana Dobrić, Karlo Krešimir Kaštelan, Lana Knežević, Martina Marić

Instagram (mixetagram):

Sara Klarić

Valentina Stantić

Dizajn loga:

Vjekoslav Azenić

 


 

 

Svaki članak na portalu mixeta.net u potpunosti je vlasništvo njegovog autora. Za svaki oblik korištenja članka u druge svrhe javite se na naš službeni e-mail ili kontaktirajte autora članka.

Glazbeni portal Mixeta u potpunosti besplatno prenosi sadržaj s ostalih internetskih servisa te je namjena dijeljenja glazbenog i ostalog sadržaja isključivo promotivne prirode, od kojega Mixeta, niti njeni članovi, nemaju nikakve financijske koristi.

CLOSE
CLOSE